ที่ทำการ : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สกลนคร จำกัด
สถานที่ตั้ง : 600/5-6  ซอยลานโพธิ์  ถนนสุขเกษม  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ : 0-42712-326,0-42730-610
โทรสาร : 042713610
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร