ประชุมสัมมนาและรับโล่รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคุณรัตนา มณีรัตน์(หัวหน้าฝ่ายทะเบียน)รับโล่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ดีเด่นของจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

   

 กลับไปหน้าแรก