ผ้าป่าสมทบทุนสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ในวันครบรอบ 39ปี การก่อตั้งสหกรณ์

คณะประธานกรรมการ ประธานที่ปรึกษา คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ และสมาชิกผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันครบรอบ 39ปี การก่อตั้งสหกรณ์เพื่อสมทบทุนสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ทอดถวาย ณ สำนักสงฆ์สันติภาวนาราม บ้านบะหว้า ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

   

 กลับไปหน้าแรก