วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” จัดขึ้นที่ บริเวณกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภายในงานมีพิธีวางพานพุ่มสักการะ
 พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป, บริจาคโลหิต, เสวนา เรื่อง กลยุทธ์การสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์, , มอบโล่รางวัลแก่สหกรณ์ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินระดับความเข้มแข็ง , การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สหกรณ์และกลุ่มอาชีพ พร้อมทั้งแข่งกีฬาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ สามัคคีของชาวสหกรณ์

   

 กลับไปหน้าแรก